Slow food

Als je de uitdrukking "fast food" hoort, waaraan denk je dan ?  Aan MacDinges en consoorten ? Aan de vele voorbereide alles-in-één-verpakking-maaltijden uit de supermarkt ?

De laatste tijd gonst het van de kookprogramma's op teevee.  En weet je wat ? Daar zie je ècht "fast food".  Ze koken er tegen de klok, ze lopen door mekaar en schreeuwen de lieflijkste woorden, over de gerechten heen.  Eerlijk waar, zou jij die gerechten nog willen eten, als die uit zo'n gestresste atmosfeer komen ?

Als je het mij vraagt smaakt het eten ànders als het op zo'n "moderne" manier gemaakt wordt.  Eten moet je met liefde maken, en dàn pas smaakt het heerlijk en voedt het je wèrkelijk.

Geen fast food voor mij dus, en met heimwee denk ik terug aan de tijd dat ik nog een "Leuvense" stoof had, waar je de potten opzij en achteraan kon schuiven, waar je het eten urenlang "slow" kon laten smoren.

Nu komt langzaam maar zeker "slow food" en "koken bij lage temperatuur" weer in de mode, en zelfs de eigen groenten worden weer gekweekt.  Een ommekeer ?

Koken en bakken bij zeer hoge temperaturen zijn in de wereld gekomen om tijd te winnen.  Nochtans zijn er ook nadelen : er worden toxische stoffen gegenereerd.

Reeds voor de eerste wereldoorlog had de Franse arts en chemicus Maillard deze stoffen, als gevolg van de interactie tussen suikers en aminozuren bij hogere temperaturen, ontdekt, en op het gevaar ervan gewezen.

Er zijn onderzoekingen in dit verband die wijzen op de mogelijke rol van die stoffen bij het ontstaan van Alzheimer en zelfs van CMS.

Recent kwam een schrikbericht in het nieuws : frietjes, gebakken bij 190°, verbranden en produceren daardoor gevaarlijke kankerverwekkende acrylamides.

Daar houdt het niet bij op, er zouden nog zowat 50 andere gevaarlijke stoffen bij hoge temperaturen geproduceerd worden.  En dus werden die berichten niet verder vervolgd en, voor het àl te aangebrand kon beginnen ruiken, werd het hele thema weer eens in de doofpot gestopt.

Gelukkig wordt bij het koken of bakken met de zonneënergie niet zo agressief met het eten omgesprongen : door het langzamere proces en ondanks de soms hoge temperaturen bakt er vrijwel niets aan, niets brandt aan, de suikers worden langzaam gesplitst.  Het proces is gewoon "slow".  Koken bij lage temperatuur is dus ook "slow".

Slow is good.